Ułani Miasta Poznania

POZNAN_ULANI0007

9W 2002 roku w Poznaniu rozpoczął służbę Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w Barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Swoim umundurowaniem i wyposażeniem nawiazuje on do tradycji tegoż pułku z okresu lat 30. ubiegłego wieku. W oddziale służy obecnie 20 ułanów i 20 koni, ale zaciągnąć się na służbę spróbować może każdy jeździec powyżej 16-go roku życia. Ułanów spotkać można w okolicach poznańskiego Starego Rynku, kiedy w wybrane soboty o godzinie 12 pełnią wartę honorową pod pomnikiem 15 pułku ułanów wielkopolskich. Można także spotkać go na ulicach Starego Miasta podczas Dni Ułana – w Święto 15 Pułku Ułanów Poznańskich, czyli około 23 kwietnia, w święto Konstytucji 3 Maja, podczas Marszu Rotmistrza Pileckiego – 13 maja, Marszu Katyńskiego – 17 września, w święto patronalne miasta Poznania – w dzień Świętych Piotra i Pawła – 29 czerwca oraz w Święto Niepodległości, kiedy to w Poznaniu obchodzi się również imieniny ul. ŚPOZNAN_ULANI0006w. Marcin – 11 listopada, a także w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia. Oddział pokazuje poznaniakom i odwiedzającym miasto historię na żywo, promuje miasto i uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach państwowych.
Tradycje 15 Pułku Ułanów Poznańskich sięgają dni Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Utworzono wtedy (w zajętych już 28 grudnia 1918 roku poznańskich koszarach pruskiego 1 Pułku Królewskich Strzelców Konnych) pierwszy oddział kawalerii pod nazwą Konnych Strzelców Straży Poznańskiej, którą to nazwę po uroczystym zaprzysiężeniu 29 stycznia 1919 roku zmieniono na 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Formował go ppor. Kazimierz Ciążyński, a POZNAN_ULANI0002pierwszym, tymczasowym dowódcą został por. Józef Lossow. Jako pierwszy w Wielkopolsce pułk odrodzonej jazdy polskiej przyjął biało-czerwone proporczyki. Numer 15-sty otrzymał pułk w styczniu 1920-go roku, po włączeniu Wojsk Wielkopolskich do Wojska Polskiego. Dnia 5 sierpnia 1920 r., na wniosek prezydenta Jarogniewa Drwęskiego złożony w imieniu władz miejskich Poznania, pułk otrzymał nową nazwę i odtąd stał się 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich.
W 1991 r. w Poznaniu powstało ogólnokrajowe Towarzystwo Byłuch Żołnieży i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Wielkopolskich). Jego działania zaowocowały między innymi nadaniem w 1996 r. numeru 15Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej, a 1-wszy Batalion Czołgów przyjął barwy Ułanów Poznańskich.