Cennik usług przewodnickich

Język polski

Do 2h: 120 zł
Do 3h: 150 zł
Kolejna godzina: 45 zł

Język obcy
(hiszpański, angielski)

Do 2h: 220 zł
Do 3h: 270 zł
Kolejna godzina: 60 zł